gay friendly
TURIST - SELCE  d.o.o.

Turist-Selce d.o.o., turistička agencija
Adresa: Trg Palih Boraca 29,
51266 Selce, Hrvatska
Voditelj poslovnice : Jasna Lončarić Kereša
ID: HR-B-51-040032557

Registrirana na Trgovačkom sudu u Rijeci, pod brojem Tt-15/1776-2 MBS:040032557, OIB: 29937203437, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, članovi uprave: Jasna Lončarić Kereša, Čedomir Lončarić
IBAN: HR2724020061100064902, SWIFT: ESBCHR22, Banka primatelja: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.,
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAĆA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:
Turist-Selce d.o.o., turistička agencija, Trg Palih Boraca 29, 51266 Selce ili na e-mail adresu: turist-selce@ri.t-com.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

 

UVJETI POSLOVANJA TURIST-SELCE D.O.O.

UVJETI POSLOVANJA

ČLANAK 1

TURIST-SELCE d.o.o. se obvezuje osigurati gostu uslugu sukladno objavljenim informacijama na internetu u točno dogovorenom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

ČLANAK 2

REZERVACIJE I AKONTACIJE

TURIST-SELCE d.o.o. vrši rezervacije smještaja na slijedeće načine: elektroničkim putem, pismenim ili direktno u poslovnici . Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima poslovanja tj. Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u unaprijed dogovorenom iznosu(koji ne prelazi više od 40% ukupnog iznosa), a ostatak iznosa plaća se prvi dan boravka direktno u agenciji.

ČLANAK 3

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu. Posebne usluge koje nudi pojedini apartman (iznajmljivanje bicikla, plovila, klima, parking…) moraju se zatražiti prilikom rezervacije i plaćaju se dodatno osim ako nije naznačeno da je i to uračunato u osnovnu uslugu. Cijene smještaja informativno su iskazane u EUR, a naplata se vrši u HRK prema fiksnom tečaju 7,5345. Naplata u poslovnici vrši se isključivo u gotovini. TURIST-SELCE d.o.o. zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili ugovor), pružatelj usluga ima pravo tražiti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta, a prema važećem cjeniku.

ČLANAK 4

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

ČLANAK 5

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske:

01.04. – 30.09. 01.01. – 31.05., 01.10. – 31.12.
 ODRASLE OSOBE 10 kn ≈ 1,33 € 8 kn ≈ 1,06 €
 DJECA 12 – 18 god.  5 kn ≈ 0,66 €  4 kn ≈ 0,53 €
 DJECA 0 – 12 god.  0,00 kn / €  0,00 kn / €

Na izračunu za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe,odnosno informacija o tome da je boravišna pristojba uključena u cijeni usluge.

ČLANAK 6

PRAVO  TURISTA-SELCE D.O.O.  NA PROMJENE I OTKAZ

TURIST-SELCE d.o.o. zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

ČLANAK 7

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, TURIST-SELCE d.o.o. nije dužan gostu vratiti akontaciju.
Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

ČLANAK 8

OBVEZE TURISTA-SELCE D.O.O.

TURIST-SELCE d.o.o. će sve unaprijed dogovorene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.

ČLANAK 9

OBVEZE GOSTA

Gost koji dođe u smještajni kapacitet posredstvom TURIST-SELCE d.o.o. je: dužan posjedovati ispravne putne dokumente i provjeriti je li mu za ulazak u državu potrebna viza,poštivati carinske i devizne propise države u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga, prilikom dolaska na odredište, predati agenciji dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom), poštovati naznačenu najavu na vaucheru(broj osoba,termin dolaska i odlaska).
U slučaju da gost napusti smještajnu jedinicu ranije nego je unaprijed dogovoreno prilikom rezervacije, TURIST-SELCE d.o.o. nije dužan gostu vratiti novac.
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

ČLANAK 10

OZLJEDE GOSTA, KRAĐE I IZGUBLJENE STVARI

TURIST-SELCE d.o.o. je samo posrednik između iznajmljivača smještajne jedinice i gosta koji u istoj boravi, te ne odgovara za bilo koju vrstu nezgode koja se gostu unutar smještajne jedinice može dogoditi: tjelesna ozljeda, krađa ili oštećenje imovine gosta. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

ČLANAK 11

PRIGOVORI

Temeljem članka 6, st 3. zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu dostaviti u pismenom obliku ili elektronskim putem na e- mail: turist-selce@ri.t-com.hr

Postupak u svezi sa prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti djelatnike TURISTA-SELCE d.o.o. koji su dužni ponuditi rješenje problema, Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, TURIST-SELCE d.o.o. nije dužan uvažiti naknadni prigovor. Ako se prigovor odnosi na kvar unutar smještajne jedinice, taj kvar dužan je otkloniti iznajmljivač kojemu se gost treba obratiti (kvar na klima uređaju,ostalim el.uređajima). Za lošu higijenu unutar smještajne jedinice TURIST-SELCE d.o.o. ne odgovara. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

ČLANAK 12

ŽAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluga Društva osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). TURIST-SELCE d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijetiiz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva Društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. TURIST-SELCE d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na turist-selce@ri.t-com.hr
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

ČLANAK 13

ZAVRŠNE ODREDBE

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

U SELCU, 01.06.2021.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Turist-Selce d.o.o. priznaje i cijeni Vase pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem internet stranice www.turist-selce.com prikupi. TURIST-SELCE d.o.o.  prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima.

Korisnik usluga Društva osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. Pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). TURIST-SELCE d.o.o.  se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva Društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. TURIST-SELCE d.o.o.  zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na turist-selce@ri.t-com.hr

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

U SELCU, 01.06.2021.